• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Vid Dödsfall / Hur gör jag nu?

Hur gör jag nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Det här är en situation som man inte behärskar som vardagliga saker i livet. Det finns heller ingen anledning att begära det av sig själv. Vi vet hur viktigt det är den som drabbas ska känna tryggheten i att allt tas om hand på ett värdigt och seriöst sätt. Här är vår erfarenhet och vår auktorisation viktiga garantier för att ni får rätt hjälp. Ett gott råd är att inte ha för bråttom, mycket av det som ska ordnas kan vänta. Försök under tiden att fundera på sådant som tas upp här, helst tillsammans med dina närstående. Och tveka inte att kontakta oss vad du än undrar över. Vi finns till hands – dygnet runt.

Kontakta anhöriga och vänner

Något man också bör göra är att kontakta anhöriga och vänner och meddela vad som har hänt. Var inte rädd för att be om hjälp och stöd. Det är en förmån att ha några som man kan prata med och dela sorgen med. De flesta brukar också bli tacksamma om de kan bidra på något sätt, till exempel med så vardagliga saker som att handla och laga mat.

Andra kontaktmöjligheter

Om du inte har någon nära att prata med, behöver du för den skull inte vara helt ensam. Det finns människor som är beredda att stödja dig.

Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Telefonnummer till din församling och till jourhavande finns i telefonkatalogen. Det finns också olika stödföreningar som en kurator till exempel kan ge dig närmare information om.

Här finns svar på många frågor

Vill du börja med att läsa om sådant som behöver ordnas inför en begravning har vi tagit fram skriften ”Hur gör jag nu”. Här finns svaren på många av de frågor som uppstår vid ett dödsfall.

Du kan läsa den här skriften genom att ladda ner den i PDF-format här . Du är också välkommen in och hämta den hos oss på Begravningsbyrån Borlänge-Tunabygden.