• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Ordna Begravning / Val av gravplats

Val av gravplats

Valet av jordbegravning eller eldbegängelse påverkar i sin tur valet av gravplats. När det redan finns en familjegrav eller annan gravplats ordnad, bör du ta med gravbrevet till begravningsbyrån. Det är ungefär som ett kvitto på gravrätten, utfärdat av församlingen.

Valet av gravplats står annars mellan följande:

Gravsättning av kista

  • Jordgrav, för en eller flera kistor.
  • Gravkammare, för en eller flera kistor.

Gravsättning efter eldbegängelse

  • Urngrav, för en eller flera urnor. Det finns också nästan alltid plats för urnor i gamla familjegravar, även om dessa ursprungligen är avsedda för kistor.
  • Urnan i urnkammare och kolumbarium, speciella gravrum för urnor.
  • Gräva ner/strö ut askan i minneslund.
  • Strö askan över vatten eller naturmark (efter tillstånd av Länsstyrelsen).

Gemensam minneslund

Minneslunden är, i motsats till andra alternativ en anonym gemensamhetsgrav. Platsen där askan jordas markeras inte. I minneslundar finns det i stället en gemensam plats där man kan lägga blommor och tända ljus. Det är viktigt att tänka igenom vad detta innebär. Det kan betyda mer än man kanske tror att det finns en grav att gå till, både för anhöriga och för kommande generationer.
Många väljer minneslund för att de vill ha en skötselfri grav, men minneslunden är inte den enda skötselfria gravformen. Vid eldbegängelse kan man vänta upp till ett år innan man bestämmer sig för hur askan ska gravsättas.

Skötselfria gravar

Kolumbarium, minneslund och vissa gravkammare, är skötselfria gravformer.
Om man väljer att lägga igen en jordgrav med gräs sköts den som regel också av kyrkoförvaltningen utan kostnad. Skötseln av en familjegrav, som redan ses till av en anhörig, påverkas naturligtvis inte om man gravsätter ytterligare en kista eller urna i den.

Val av gravsten

Vi har tagit fram en skrift som heter "Stenar berättar", som är tänkt att vara en inspirationskälla inför valet av gravsten (även kallad gravvård). Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar.

Exempel på gravsten

På Lidköpings stenhuggeris hemsida presenteras ett litet urval av det omfattande sortiment av gravstenar som finns. Samtliga av dessa kan varieras i form, färg och bearbetning, allt efter personlig smak. Vi hjälper er gärna med att utforma en gravsten efter era egna önskemål. Vänd er med fullt förtroende till oss. 

Lidköpings stenhuggeri >>