• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Ordna Begravning / Val av ceremoni

Val av ceremoni

Ett av de viktigaste beslut ni behöver fatta inom familjen är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas. Några formella krav på hur en begravning ska vara finns egentligen inte. Ni har alltså ganska stora möjligheter att själva påverka utformningen. Här är de vanligast förekommande begravningsceremonierna:

Kyrklig begravning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.


Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Präst eller annan officiant

Officianten eller begravningsförrättaren är ofta en präst från den avlidnes församling. Men även präster från andra församlingar eller frikyrkosamfund kan tjänstgöra.
Vid borgerlig begravning kan en god vän eller släkting vara officiant. Man kan också anlita officianter som är utsedda av kommunen.

Var kan begravningen äga rum?

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal, vid graven eller i hemmet. Också i det här avseendet finns det ofta alternativ till traditioner eller gängse rutiner. Många vet t ex inte att ceremonin kan vara i hemförsamlingens kyrka även om kremation ska ske.

Jordbegravning eller eldbegängelsebegravning

Valet mellan jordbegravning och eldbegängelsebegravning påverkar både de fortsatta förberedelserna och tidpunkt för begravningen.

  • Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts.
  • Eldbegängelsebegravning innebär att kistan med den avlidne bränns (kremeras) och att askan därefter gravsätts.

Musik och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument.

Vi kan hjälpa till att ordna musiken utifrån dina musikönskemål. För att redan nu ge lite hjälp har vi sammanställt några musikförslag och även förslag på verser och dikter.

Klicka här för förslag på Musik >>
Klicka här för förslag på Verser och dikter >>