• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Ordna Begravning / Begravningen

Begravningen

En minnesvärd ceremoni

Vi strävar efter att varje begravning ska bli en minnesvärd ceremoni. Det viktigaste är att du och övriga närstående känner er nöjda, men att även övriga begravningsgäster får en upplevelse att minnas.
Vi har resurser att ordna allt det som behövs. Vi kan t ex ordna tryckta program till alla så att var och en ska kunna följa ceremonin. Programmet blir dessutom ett värdefullt minne efteråt, även för de som inte hade tillfälle att komma på begravningen.
Vi kan även ta fram tackkort som skickas till de som närvarade på begravningen. Här nedan kan du se förslag på motiv till program och tackkort. Det går ofta utmärkt att även använda egna bilder.

På begravningsdagen

När begravningsdagen infinner sig ska ni kunna känna er trygga i att allt arrangeras på det sätt som ni förväntar er. Vi är på plats i god tid före begravningen för att se till att kistan kommer på plats, liksom alla dekorationer, program och extraljus mm. När gästerna anländer blir de väl omhändertagna och anvisas var de ska sitta. De informeras om vad som kommer att ske, hur det är tänkt med minnestal, minnesstund och gravsättning mm. När det är dags får alla information om hur avskedet är planerat, hur ni ska gå fram till kistan och hur alla skall lämna kyrkan eller kapellet osv. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården.

Flaggning på begravningsdagen

I första hand är det sorgehuset som flaggar, men det kan vara ett sätt att visa sin sorg och sitt deltagande för andra som stod den döde nära. Man kan även flagga på den avlidnes arbetsplats.

Gravsättningen

Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar.    Har ni valt kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum genom gravyr direkt på urnan eller på en namnplåt.

Efter begravningen

Efter begravningen får gästerna hjälp med att ta sig till minnesstunden om en sådan är planerad. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården. Vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.
När begravningen är över sammanställer vi också material till ett vackert minnesalbum, där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor.