• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Om Oss / Vi är auktoriserade

Vi är auktoriserade

Att få hjälp av en begravningsbyrå som kan sin sak är av största vikt vid ett dödsfall. Bästa sättet att försäkra sig om detta är att kontrollera att begravningsbyrån är auktoriserad. Auktorisationen är en viktig trygghet för att du får rätt hjälp i en situation när du verkligen behöver det.

Det personliga engagemanget

Begravningsbyrån Borlänge-Tunabygden är en av de 400 byråer i landet som kan erbjuda den trygghet som en auktorisation innebär. Gemensamt för dessa byråer är också att de är privatägda företag som ingår i en gemenskap. Detta för att i alla sammanhang kunna hålla högsta kvalitet och professionalism, utan att förlora det personliga engagemanget.

Kraven för att bli auktoriserad

För att bli en auktoriserad begravningsbyrå krävs att varje medarbetare genomgår den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Du kan se vår auktorisation som en extra trygghet - en försäkran om att du får rätt hjälp och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation är du garanterad att vi följer auktorisationens stränga regler.

Kontinuerlig uppdatering av kunskaperna

Samtliga medarbetare i vår verksamhet har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds grundkurs. Några har gått kurser i företagsutveckling, borgerlig begravningsförrättare, barnbegravningar och sminkkurs. Under 1999 genomgick samtliga kurser i datakunskap, svenska, fotokurs, textning och blomsterarrangering. Vi fortbildar oss kontinuerligt för att motsvara de högt ställda krav som auktorisationen föreskriver.

Mer om auktorisationskraven

Vill du ha ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se Tack vare att det finns auktoriserade begravningsbyråer runtom i Sverige, har du alltid nära till en begravningsbyrå som kan erbjuda tryggheten som auktorisationen innebär.