• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / När sorgen drabbar

När sorgen drabbar

När någon dör påverkar det inte bara de allra närmsta, utan också dig som har en relation till den avlidne eller den avlidnes familj. Det kan vara i egenskap av vän, arbetskamrat, släkting, granne eller vårdpersonal.
När du är i den situationen uppstår förmodligen en rad frågor som rör såväl sorg och kontakten med de anhöriga och själva begravningen. Frågor som den här sidan försöker ge svar på. I vårt moderna samhälle är döden inte så nära inpå oss som den var förr. För den skull har det inte blivit mindre viktigt att ha kunskaper om hur man ska bete sig i samband med ett dödsfall, snarare tvärtom.
Kunskaperna hjälper oss hantera en av de händelser i livet som vi varken kan eller ska tränga undan. Den här sidan innehåller också en del råd riktade till lärare och förskolelärare, som råkar ut för att ett barn, ett barns förälder eller annan anhörig dör.

Själens läkeprocess

Många uppfattar sorg som negativt och oönskat. Vi säger ofta felaktigt ”jag får beklaga sorgen”. Men det är egentligen orsaken till sorgen – dödsfallet – som är beklagligt och oönskat. Sorgen som följer är både viktig och nödvändig, en själens läkeprocess. Därför ska man varken försöka undvika sorgen eller bota den med mediciner. Sorgen påverkar oss alla olika, men för att beskriva den kan man göra en uppdelning i olika steg, som är mer eller mindre åtskilda och tydliga. Direkt efter dödsbeskedet brukar den anhörige reagera med chock. Under ett kort ögonblick upp till några dygn håller man verkligheten ifrån sig, men kan utåt sett verka som vanligt. Chocken kan också yttra sig i aggressioner och överaktivitet. När chocken lagt sig något börjar den sörjande inse vad som skett. Han eller hon tänker ofta på den döde, känner kanske skuldkänslor och försöker lägga över dom på andra, till exempel läkare och sjukhus. Efterhand börjar den sörjande att se framåt igen, blir mer utåtriktad och inställd på att leva vidare, samtidigt som han eller hon aldrig kommer att glömma det inträffade.