• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Juridisk Hjälp / Hur går bouppteckningen till?

Hur går bouppteckningen till?

Den som känner dödsboet bäst, det vill säga efterlevande make, sambo eller barn har skyldighet att göra allt som brådskar, till exempel tömma kylskåpet, vattna blommorna, betala räkningar och dylikt. Den som tar det ansvaret kallas bovårdare. Bovårdaren blir också oftast bouppgivare, det vill säga den som bestämmer tid och plats för bouppteckningen, samt den som på heder och samvete ska uppge de tillgångar och skulder som den avlidne lämnat efter sig. Två utomstående personer ska förrätta bouppteckningen. Dessa kallas förrättningsmän eller gode män och har till uppgift att anteckna och värdera kvarlåtenskapen.

Till bouppteckning ska samtliga dödsbodelägare kallas. De är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Finns så kallade efterarvingar till den avlidne ska även de kallas. Kallelsen ska ske i god tid, minst två veckor i förväg. Det finns dock ingen skyldighet för dödsbodelägarna att närvara vid bouppteckningen. Dessa kan genom fullmakt även låta sig företrädas av någon annan. När bouppteckningshandlingen är upprättad skriver bouppgivaren och förrättningsmännen under och lämnar in den till skattemyndigheten för registrering.

Hos oss är det Petra Lundkvist som sköter bouppteckningar, välkommen med era frågor och funderingar till henne.