• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Juridisk Hjälp / Bouppteckning

Bouppteckning

Det finns mycket som ska redas ut efter en anhörigs bortgång. I första skedet gäller det att se över och göra en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder – att göra en bouppteckning. En bouppteckning kan verka ganska enkel att upprätta men på grund av den omfattande lagstiftningen bör den som upprättar en bouppteckning ha goda kunskaper i ämnet.

Hos oss finns Lennart Lundkvist, han kan ge förslag på olika lösningar när det gäller skatter och hur arvet ska fördelas. Lennart Lundkvist har genomgått särskilda utbildningar för att få upprätta en bouppteckning och har en försäkring till skydd om något skulle bli fel. 

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen är en skriftlig handling där den avlidnes samtliga tillgångar och skulder antecknas och värderas. I förekommande fall även efterlevande makes eller sambos. 

Varför gör man en bouppteckning?

Enligt lag ska en bouppteckning upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan lämnas till skattemyndigheten senast en månad efter upprättandet. I särskilda fall kan man få anstånd. Det ska i så fall begäras inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckning görs bland annat för att slå fast vilka som är delägare i dödsboet, för att kunna avsluta konton och sälja värdepapper samt för att arvskatten ska fördelas rätt på arvingarna. Om det i ett dödsbo inte finns någon fastighet och inga tillgångar utöver de som täcker begravningskostnaderna kan enklare form av bouppteckning göras av socialförvaltningen. Den kallas dödsboanmälan.