• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Hjälp att bearbeta sorgen

Hjälp att bearbeta sorgen

Det går inte att förutse hur man ska reagera den dag man mister en nära anhörig eller vän. Döden ställer oss inför en rad frågor och problem, inför sorg och saknad, kanske inför funderingar på livets mening. Det är en händelse i livet som måste få tid och uppmärksamhet. Även om mycket av det vi upplever är personligt så behöver du inte hantera allt på egen hand. Det finns kunskaper och erfarenheter som kan hjälpa dig bearbeta sorgen och bidra till ett en begravning blir en högtid att minnas. En del kunskaper finns samlade på den här sidan. Har du redan varit i kontakt med en präst eller annan officiant känner du säkert igen en del.

Väljer du en begravningsgudstjänst kan du alltid vända dig till den präst som ska leda begravningen, när det är något du undrar över eller när sorgen känns svår. Om du beskriver dig själv som tvivlande eller helt övertygad kristen har i det fallet mindre betydelse. Prästen har en själasörjande uppgift för alla i sin församling och är van att möta människor utifrån deras erfarenheter, tankar och problem.

Begravningen ger trygghet och gemenskap

I både svåra och lättsamma situationer omger vi oss med riter. Många har funnits i generationer. Andra är relativt nya, som att lägga blommor och tända ljus på en olycksplats där någon har avlidit. Riterna fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och samhörighet. Det är en anledning till att de blir särskilt viktiga när någon dött, en situation som kanske är svår att fullt ut att förstå.

Syftet med begravningsritualen är att ta avsked av den avlidne. Samtidigt hjälper begravningen de anhöriga att minnas och bearbeta det som hänt. Till begravningen räknar man också bisättningen, gravsättningen och minnesstunden, vilka beskrivs närmare längre ner på sidan. Varje del av begravningen bör ägnas omsorg och tid både av hänsyn till den döde och dem som sörjer. Som anhörig mår man ofta bra av att följa den avlidne genom så många steg som möjligt på vägen till graven.