• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Gäst På Begravning / Din egen sorg

Din egen sorg

Även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen. Tänk på att det är din relation till den döde som räknas. Om ditt förhållande till den dödes familj inte skulle vara det bästa, är det din rätt att sörja för den skull inte mindre. Eftersom sorgearbetet är just ett arbete, ingenting som händer av sig själv, behöver det tid och utrymme. Om en arbetskamrat dör kan det till exempel vara bra att ordna en minnesstund på arbetsplatsen. Det behöver inte vara mer än att ni tänder ljus och är tillsammans en stund. Om det känns riktigt kan ni bjuda in en präst eller diakonissa. Barn som förlorat en klasskamrat har också ett sorgearbete framför sig. Hur föräldrar och lärare kan hjälpa dem med detta tas upp längre ner på denna sida, i avsnitten barn och döden, i skolan och på dagis samt barn på begravning.

Budskapet om dödsfallet

De efterlevande tillkännager i allmänhet dödsfallet genom en annons i ortens tidning. Det kan också ske genom att man skickar sorgekort till bekantskapskretsen. Förmodligen vet du vad som hänt redan innan beskedet finns i tidningen eftersom budskapet ofta sprids muntligen. Om du får beskedet direkt av de anhöriga kan det underlätta för om du erbjuder dig att sprida informationen vidare. Ibland händer det att arbetsgivaren som den döde arbetade för sätter in en egen dödsannons. Ett bättre alternativ är att göra en minnestext, nekrolog, och lämna till tidningen. Dödsfallet behöver bara kungöras en gång, genom den annons familjen sätter in.