• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Gäst På Begravning / Barn och döden

Barn och döden

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer efter ett dödsfall. Det sker i all välmening, med vad barn behöver är stöd att klara det som hänt, inte skydd från det. De måste precis som vuxna till-låtas att sörja.
När du ska berätta för ett barn att någon har dött är det viktigt att du ger dig tid att sitta ner med barnet. Det är först i tonåren som ungdomar till fullo inser vad ett abstrakt begrepp som döden innebär. Tänk därför på att noga beskriva vad som har hänt.
Acceptera att barnet visar sin sorg på olika sätt och var inte rädd för att visa din egen sorg. Ett barns första upplevelse av det här slaget betyder naturligtvis väldigt mycket. Om det får delta på sina villkor, minskar risken för att barnet ska uppfatta döden och begravningar som något hemskt, något man ska vara rädd för.

I skolan och på dagis

Om ett barn i klassen dör är det bra om du som lärare gör något för att hjälpa kamraterna med deras sorg och frågor. Ni kan till exempel tända ett ljus och ha en minnesstund för den avlidne. Ni kan öva in en sång och sjunga den på begravningen eller minnesstunden, förutsatt att föräldrarna ger sitt medgivande. Ytterligare ett sätt är att barnen får göra teckningar till den döde kamratens föräldrar.
Ett barn som förlorat en förälder, ett syskon eller annan närstående person mår naturligtvis också bra av att känna stöd och förståelse från lärare och klasskamrater. Många lärare vänder sig i sådana här situationer till en begravningsbyrå och ber den komma och berätta vad som händer efter ett dödsfall och hur en begravning går till.
Barn som förlorat en klasskamrat kan få hjälp att bearbeta sin sorg om de får se den döde. Begravningsbyrån ordnar detta, förutsatt att de anhöriga ger sitt godkännande.