• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Frågor inför begravningen

Frågor inför begravningen

Innan vi träffas

Hos oss på Begravningsbyrån Borlänge-Tunabygden finns människor som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns och att ordna det som du vill ha hjälp med.
Ju mer du och dina närmaste kan engagera er, desto mer personligt utformad kan begravningen bli. Att delta i förberedelserna är också ett sätt att göra döden verklig. Ni kanske redan nu några idéer inför begravningen?
De frågor som tas upp här nedan brukar erfarenhetsmässigt vara de som har störst betydelse. Därför är det bra att tänka igenom dem innan besöket hos oss på byrån:

Den dödes önskemål

Om den bortgångne har haft önskemål om hur och var hans eller hennes begravning skall vara måste man enligt lag så långt som möjligt ta hänsyn till dessa. Ibland kan det innebära att tolka andemeningen i önskemålen, för att komma fram till ett arrangemang som både tar hänsyn till den avlidne och de anhöriga.
Att en människa önskat sig en anspråkslös begravning, kan vara ett sätt att säga: ”Jag vill inte vara till något besvär.” Om de anhöriga då känner att de vill hedra den döde på ett annat sätt bör de kunna göra det.
Om en sådan önskan å andra sidan är ett uttryck för den avlidnes livsstil och personlighet bör man naturligtvis tolka den bokstavligt.

Tillkännagivande om dödsfallet

Dödsannonsen är det vanligaste sättet att tillkännage dödsfallet. Det är bra om du tänkt igenom vilka namn som ska vara med, om det ska vara en dikt, psalmvers eller liknande och om det finns en symbol som känns riktig.
Sorgbrev och sorgekort är ett utmärkt alternativ eller komplement till dödsannonsen.
Flaggning med flaggan på halv stång sker på dödsdagen, eller dagen efter, och på begravningsdagen. När begravningen är över på begravningsdagen hissas flaggan åter i topp. Flaggan ska först hissas i topp och omedelbart därefter halas ner till två tredjedelar av stångens höjd (på fasadstänger mitt på stången). Innan flaggan halas ska den först hissas i topp.
Vid kyrklig begravning hålls tacksägelse i församlingens kyrka, i allmänhet första söndagen efter det att beskedet om dödsfallet kom. Många församlingar har också någon form av själaringning i direkt anslutning till dödsfallet.

När kan vi träffas?

Ovanstående är i stora drag vad vi brukar tar upp på begravningsbyrån när ni besöker oss. Hinner ni inte tala om detta innan, så går det självfallet bra att diskutera alla frågor när ni kommer.
Välkommen att kontakta oss på begravningsbyrån och boka en tid för ett besök, eller om ni så önskar kan vi besöka er i hemmet.

Planeringshjälp

Vi rekommenderar vi också att ni går in på länken planerabegravningen.se där ni tillsammans, i lugn och ro kan gå igenom förberedelserna inför begravningen. Även om de anhöriga befinner sig på olika platser kan de vara inne samtidigt och gå igenom förberedelserna.