• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Att Ta Farväl / Var kan begravningen äga rum?

Var kan begravningen äga rum?

En kyrklig begravningsgudstjänst hålls i regel i kyrka, kapell eller krematoriekapell. För många är hemförsamlingens kyrka det naturliga valet även om kremation ska ske. Om kyrkan känns för stor med tanke på det förväntade antalet deltagare går det ofta att avgränsa lokalen på olika sätt. Man kan till exempel placera stolar nära kistan om det finns utrymme för det.

Besök gärna kyrkan i förväg

Även om du tidigare varit i kyrkan eller kapellet där begravningen ska hållas, är det bra om du kan göra ett besök där i förväg så du får tid att sätta dig in i den speciella situationen. Begravningsgudstjänsten innebär att du får möjlighet att uttrycka din sorg tillsammans med andra människor och hämta styrka i kyrkans tro. Samtidigt är det inte meningen att begravningen ska vara så påfrestande att den blir en obehaglig upplevelse. Speciellt som närmast anhörig kan det därför vara viktigt att du förbereder dig så att alla intryck inte kommer samtidigt. Du kan dessutom komma i god tid före begravningen så du kan gå in och bekanta dig med kyrkorummet, vänja dig vid att kistan står där, kontrollera att allt är i sin ordning, att dina blommor är på plats, samt förvissa dig om var du ska sitta. Om det är flera begravningar i följd kan tiden för det här besöket tyvärr bli kort. Men även om du bara får några minuter kommer de att göra att situationen känns lite tryggare.

Placering i kyrka

I regel sitter anhöriga och släkt på samma sida vid en kyrklig begravning, oftast den högra. Övriga gäster sitter på motsatt sida. Avsteg från den här regeln förekommer beroende på hur många det är som deltar och på lokala traditioner. När gästerna anländer till kyrkan kan de närmast anhöriga stå och ta emot dem. Man kan också avstå från detta och vara på plats i kyrkan redan när gästerna anländer.

Ännu ett alternativ är att komma sist av alla och gå in i kyrkan när alla har satt sig. I sådana fall reser sig församlingen upp i bänkarna när de anhöriga går fram till sina platser. Det är bra att diskutera placeringen i förväg, med prästen eller begravningsbyrån, så det inte blir några missförstånd.