• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Att Ta Farväl / Själaringning och tacksägelse

Själaringning och tacksägelse

Förr i tiden tillkännagavs ett dödsfall genom att man samma dag ringde i kyrkklockorna, så kallad själaringning. Detta förekommer även idag, men många församlingar har numera en gemensam själaringning en gång i veckan, om någon eller några har dött i församlingen. På sina håll har man helt avskaffat själaringning.

Tacksägelse är en offentlig kungörelse av dödsfallet. Prästen läser upp den avlidnes namn och ber en kort bön. Tacksägelsen omfattar de avlidne som tillhört Svenska kyrkan. Att som anhörig vara med vid tacksägelsen kan kännas värdefullt på flera sätt.

Om man inte har andra önskemål hålls tacksägelsen i den avlidnes hemförsamling, i allmänhet vid gudstjänsten söndagen efter det att dödsfallet blev känt eller vid gudstjänsten söndagen efter begravningen. Du får besked om tidpunkt av prästen eller pastorsexpeditionen.