• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Att Ta Farväl / Gravvårdar

Gravvårdar

Både urngravar och kistgravar kan om man vill förses med en gravanordning, ett begrepp som innefattar gravvård, kantsten, ramar, vasplattor med mera. Gravvården kan vara tillverkad av sten, trä, metall eller något annat material. Gravvården är ett minnesmärke som underlättar för besökare, nu och i framtiden, att hitta graven och att känna närhet till den eller de som är begravda i den.

Förutom att göra graven personlig, har gravvården också ett kulturhistoriskt värde. Den berättar om tidsanda, värderingar och trosföreställningar.

Utformningen av gravvården måste godkännas av kyrkorådet eller kyrkogårdsnämnden, som är skyldig att vårda och underhålla begravningsplatsen så dess kulturhistoriska värde bevaras. Det innebär bland annat att gravvården inte får vara påtagligt störande, kränkande eller utgöra fara för dem som befinner sig på begravningsplatsen. Inom ramen för detta har den som vill ändå stora möjligheter att skapa en individuellt utformad gravvård.

Du har tid på dig

Det finns inga krav på att gravvården ska sättas upp omedelbart efter begravningen. På begravningsbyrån och hos exempelvis stenhuggeriet kan du titta i kataloger över gravvårdar. Det kan också vara bra att runt på olika begravningsplatser för att få idéer.

Finns det redan en gravvård på graven kan man ofta förse den med kompletterande text. Om det behövs kan man samtidigt be att få den rengjord och restaurerad. Skulle det inte finnas utrymme för fler namn kan gravvården ofta omarbetas för att ge plats åt ny text. Man kan också vrida på den så baksidan blir framsida eller fästa en textskylt på lämplig plats.

Andra alternativ är att komplettera med ytterligare en gravvård eller att lägga en ny gravhäll framför den gamla. Texten kan bestå av namn, födelse- och dödsdatum. Ofta väljer man också en symbol eller en bild. För att göra gravvården mer personlig kan man som förr i tiden ange ortsnamn, titel och yrke. Genom den tekniska utvecklingen är det numera möjligt att skriva mer, utan att det kostar så mycket. Man kan till exempel ha en kort levnadsbeskrivning, ett bibelord, en psalmvers eller en dikt på en textskylt eller direkt på gravvården.