• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Att Ta Farväl / Gravens betydelse

Gravens betydelse

Den traditionella graven har ofta stor betydelse för människor, inte bara direkt efter dödsfallet utan även längre fram, liksom för kommande generationer. Graven hjälper till att fylla ut tomrummet efter den döde, hit går man för att minnas och kanske för att fortsätta en avbruten dialog.

Även om man inte behöver sköta graven så är det rogivande och viktigt att ha en personlig plats som man då och då kan komma till för att minnas och för att sätta blommor eller lägga en krans. Om det finns plats reserverad i till exempel en familjegrav, eller om det går att ordna plats i en sådan, är det ofta en god idé att utnyttja den. Det ger kontinuitet över generationerna och visar sammanhållningen i familjen. I övriga fall är frågan om gravplats värd en del eftertanke.

När gravsättningen väl har skett är det svårt att ändra på något. I vissa fall är det omöjligt, som när man valt minneslund. Viktigt att tänka på när man väljer ny gravplats är om det ska finnas plats för flera kistor eller urnor. Undersök också vilka regler som gäller för gravvården. De varierar mellan begravningsplatser och olika gravkvarter på begravningsplatsen.

Har du speciella önskemål om gravvård måste du ställa krav på en gravplats där dina önskemål kan uppfyllas.

Val av gravplats

Valet av gravplats står mellan följande alternativ, beroende på om det är gravsättning av kista eller gravsättning efter eldbegängelse.

Gravsättning av kista

Jordgrav, för en eller flera kistor. Kistorna i graven kan placeras på eller bredvid varandra, beroende på gravens utformning. Gravkammare, för en eller flera kistor (ovanligt i Sverige).

Gravsättning efter eldbegängelse

Urngrav, för en eller flera urnor. Det finns också nästan alltid plats för urnor i äldre familjegravar, även om dessa från början är avsedda för kistor. Urnkammare och Kolumbarium, speciella gravrum för urnor. Askgrav, en enkel grav för aska utan urna. Gräva ner/strö ut askan i minneslund. Strö askan över vatten och naturmark, efter tillstånd från Länsstyrelsen. Upplåtelsetiden för gravplatser är i regel begränsad, ofta till 25 år, men kan i praktiken förlängas hur många gånger som helst.

Gravsättning av urna

Vid eldbegängelsebegravning förs kistan till kremering efter begravningsgudstjänsten. Gravsättningen av urnan brukar kunna ske någon eller några veckor senare. Man kan vänta längre, men det känns ofta bättre om begravningen tidsmässigt kan hållas ihop. Gravsättningen sker ofta i kretsen av de närmaste, men du kan förstås bjuda in fler. Det kan underlätta om prästen är med även vid detta tillfälle, som stöd och för att leda ceremonin. Svenska kyrkan har en kort ordning för gravsättning av urna, med psalmsång, bibelläsning, bön och välsignelse. Precis som inför begravningsgudstjänsten kan du i förväg diskutera utformningen av ceremonin och val av psalmer med prästen.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam grav där gravsättningen av askan sker anonymt. De anhöriga får inte vara med när askan strös ut eller grävs ner och platsen markeras inte. Det finns vanligtvis en gemensam plats där man kan lägga blommor och tända ljus.

Minneslunden kan vara ett alternativ om den döde saknar efterlevande. Erfarenheten visar dock att många väljer minneslunden för den avlidne hade önskat en skötselfri grav. Men minneslunden är inte den enda skötselfria alternativet, det finns många andra.

Det är inte ovanligt att människor ångrar valet av minneslund. Därför är det klokt att dröja med gravsättningen tills man är helt säker på att beslutet är rätt. Enligt lag kan man vänta upp till ett år med att gravsätta askan. För att få sprida askan över vatten eller naturmark behövs ett enkelt tillstånd från Länsstyrelsen. Själva utströendet kan ske med bara de närmaste närvarande.

Skötselfria gravar, vård av graven

Som anhörig har man normalt ansvaret för vården av graven. Vill eller kan du inte sköta graven själv går det att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. På så sätt blir graven skötselfri för de efterlevande. Kolumbarium, minneslund och vissa gravkammare är andra skötselfria gravformer.

Om du väljer att lägga igen gravens planteringsyta med grus eller gräs sköts den ofta av kyrkogårdsförvaltningen utan kostnad. Skötseln av en familjegrav, som redan är betald eller ses till av en anhörig, påverkas inte om man gravsätter ytterligare en kista eller urna i den. Strör man ut askan över vatten eller naturmark, är det naturligtvis också en skötselfri och personlig gravform. Man kan förstås inte markera platsen med en gravvård.