• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Att Ta Farväl / Den dödes önskemål

Den dödes önskemål

Om den avlidne haft önskemål om sin begravning, skrivna eller oskrivna, ska man enligt lag så långt som möjligt ta hänsyn till dessa när det gäller frågor som rör kremering och gravsättning. I övrigt kan det hända att man måste försöka tolka andemeningen i önskemålen, för att komma fram till ett arrangemang som tar hänsyn till både den avlidne och de efterlevande. Det händer till exempel att äldre människor underskattar sin egen betydelse och säger saker som de inte riktigt menar, utifrån inställning ”jag ska inte vara till besvär”. Skulle det vara så att den avlidne hade önskemål som du känner gör situationen svårare för dig, eller om du vet att den döde egentligen bara ville underlätta, bör du känna dig fri att ordna begravningen som du vill. Om de anhöriga tvistar om något som rör kremering och gravsättning har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp med medling.

Bisättningen

Att flytta den avlidne från bårhus till gravkapell eller kyrka i avvaktan på begravningen kallas för bisättning. I samband med bisättningen kläs den döde på och läggs i kistan. De anhöriga kan vara med under hela eller delar av bisättningen. Man kan även ha en andakt. Denna finns beskriven i psalmboken. Prästen kan också delta och leda andakten. Vid bisättningen har du möjlighet att se den döde i kistan, så du kan förvissa dig om att allt är i sin ordning. Kanske också lägga med en minnessak eller ett brev med något som aldrig blev sagt. Du behöver naturligtvis inte se den döde om du inte vill. Vill några av de anhöriga, och inte andra, går det också att ordna. Många gånger kan det kännas rätt att följa med kistan till gravkapellet eller kyrkan genom att åka i procession efter bårbilen. I så fall meddelar du begravningsbyrån i förväg.