• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Hem / Att Ta Farväl / Att leva vidare

Att leva vidare

Många som mister en anhörig upplever det att den svåraste tiden kommer efter begravningen. Innan finns det ofta en mängd praktiska saker som måste ordnas. Efteråt kan det bli mycket tomt.

Sorgen kommer och går i vågor. Särskilt svårt kan det vara i samband med födelsedagar, jul- och nyårshelgen, andra familjehögtider och årsdagen efter dödsfallet. I den här situationen är det viktigt att du själv tar initiativ till kontakter med andra människor. Du måste få prata om det som hänt för att komma vidare, men det är inte säkert att du blir kontaktad i den utsträckning du skulle önska.

Många är rädda för att de ska störa och vet kanske inte heller riktigt vet hur de ska bete sig. Din församling är också beredd att ge dig stöd på olika sätt.

Du behöver inte tveka att ta kontakt med den präst som ledde begravningsgudstjänsten, eller någon annan som du känner förtroende för. Med prästen kan du tala om allt, från ekonomiska bekymmer till de stora frågorna om livet, döden och Gud. Svenska kyrkan driver även omfattande diakonalt arbete som innebär att man ger människor stöd i både praktiska och själsliga frågor. Detta arbete sköts ofta av diakoner och diakonissor, men kan också utföras på annat sätt. Genom diakonen kan du få hjälp i kontakter med myndigheter och andra praktiska bekymmer.

I många församlingar inbjuds de som mist en anhörig till särskilda sorgegrupper eller leva-vidare-grupper, namnen är många. En del församlingar har även besöksgrupper som kan hjälpa till att bryta en påtvingad isolering. Även om du inte har för vana att gå i kyrkan kan det vara ett stöd nu.

I Svenska kyrkans församlingar firas det gudstjänst varje söndag och i de flesta fall även under veckan. Gudstjänsten kan hjälpa dig med funderingar kring sorg och saknad, men också ge gemenskap och livsmod.

Allhelgonahelgen, första helgen i november, är det tillfälle på kyrkoåret då de döda särskilt hedras. Då samlas många anhöriga på begravningsplatserna för att lägga kransar och tända ljus på gravarna. Vid allhelgona håller de flesta församlingar också gudstjänster med mycket musik i en kyrka som strålar av levande ljus.